Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Intézmény bemutatása

A közigazgatásilag Kőszeghez tartozó Kőszegfalva (Schwabendorf) a várostól 3 km-re, Szombathely irányába található.
Óvodánk:
 • Egycsoportos, önkormányzati fenntartással, 1969 óta működő német nemzetiségi óvoda, amely 25 gyermek befogadására alkalmas.
 • Az intézményt 2001-ben újították fel először, majd 2018-ban újabb munkálatok folytak, ennek megfelelően modern, jól felszerelt óvoda, ahol minden megtalálható, ami a gyermekek harmonikus fejlődéséhez szükséges.
 • Egy vegyes csoportban folyik a nevelőmunka, két német nemzetiségi óvodapedagógussal és egy dajkával.
 • Alapító okiratunk tartalma szerint óvodánk SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekeket is fogad.
Nevelési célunk:
 • A gyermeki személyiség kibontakoztatása egy nyugodt, vidám hangulatú szeretetteljes közegben.
 • Változatos tevékenységekkel, a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével folyik a nevelőmunka.
 • A rugalmas kötetlen óvodai élet jó lehetőséget nyújt a családias légkör, a kiegyensúlyozott, önmagához képest fejlődő gyermekek nevelésére.
 • Arra törekszünk, hogy minden gyermek saját tempójában vegyen részt a különböző tevékenységben.
 • Az év során színes programokat szervezünk, ahova lehetőség szerint a szülőket is bevonjuk.
 • A magyar nyelv mellett a német nemzetiségi nyelv és kultúra értékeinek átörökítését, a hagyományok ápolását is fontosnak tartjuk.
 • A nyelv megismertetése, megszerettetése az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaihoz igazodva, játékosan, gyermeki mivoltuknak megfelelő verseken, dalokon, keresztül történik.
 • Hagyományok ápolása, a dalok, a versek, mondókák, mind-mind erősítik a kisgyermekek passzív szókincsét, amire a későbbiekben jól építhet az iskolai nyelvoktatás.
 • Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül.
 • A nemzetiségi nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, egészséges életvitel igényének alakítására, a gyermekek testi fejlődésének elősegítésére.
 • A szabad levegőn való mozgás az óvodáskorú gyermek fejlődésének elmaradhatatlan feltétele, ezért a lehető legtöbb időt töltjük a jól felszerelt udvarunkon, fedett teraszunkon vagy nagyokat sétálunk a településen.
 • Mindezek mellett a csoportszobában található „sókuckót” is rendszeresen használjuk.

 
Klobetzné Fehér Ildikó
tagóvoda - vezető