Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Újvárosi Tagóvoda

Óvodánk

Az óvoda:
 • Lakótelepi környezetben, a déli városrészen épült 1973-ban.
 • A háromcsoportos óvoda további három csoporttal bővült 1977-ben. A folyamatos gyermeklétszám csökkenése indokolta 2010/2011-es nevelési évtől az egyik csoport megszüntetését.
 • Az óvoda jelenleg  egy vegyes, négy homogén életkorú csoporttal működik.
 • Intézményünk 2007. augusztus 31-én három tagóvodával bővült, melynek működési helyszínei egy-egy csoporttal: Kőszegfalva, Velem, Bozsok községek.
 • A bozsoki tagóvodánk 2017 szeptemberétől levált a székhelyintézményről.
 • Óvodánk megyei bázisóvoda. 2018. szeptember 1 - 2022. december 31. között, nevelési évenként 2 őszi - 2 tavaszi bázisóvodai szakmai napon várjuk a megye óvodapedagógusait.
 • A velemi, kőszegfalvi tagóvodáinkkal együtt 2020. szeptember 1-től a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde tagintézményei lettünk.
A nevelőtestület profilja:
 • A nevelőtestület tagjainak száma kilenc fő, valamennyi óvodapedagógus felsőfokú végzettségű, közülük 3 fő szakvizsgával rendelkezik.  
 • A nevelőtestület tagjai  szakmailag jól felkészültek, folyamatosan fejlesztik szakmai tudásukat.
 • A nevelőmunkát két pedagógiai asszisztens, öt szakképzett dajka és egy óvodatitkár segíti.
 • További segítőink a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai: logopédus, mozgásterapeuta, pszichológus, gyógypedagógus.
Az intézmény infrastruktúrája:
 • Az óvoda külső és belső állaga korszerű, barátságos, akadálymentes, energiatakarékos. A felújításra 2011 -ben A jövő nemzedék „Új-városi” óvodája Kőszegen nyertes pályázatának köszönhetően került sor. Logopédiai szobát, szülői várót, tornaszertárt, felnőtt szociális blokkot, sószobát alakítottak ki, megfelelő eszközállománnyal.
 • Csoportszobáink, tágasak, déli fekvésűek, berendezésükben a természetes anyagokból készült eszközök, gyerekmérethez igazodó bútorok találhatók. Minden csoport más nevet visel, ezek a jelképek megjelennek az öltözőkben, csoportszobákban.
 • Nagy tornateremmel rendelkezünk, melynek felszereltsége jó. Számos eszköz szolgálja a gyermekek mozgásigényének kielégítését. (pl: Mozgáskotta, Ayres terápiás eszközök, Greisswald fal, zsámolyok, padok, labdák, bordásfal). A Mozgáskotta játékcsalád a gyermekek teljes személyiségének fejlesztését segíti.
 • Udvarunk 2018/2019-es nevelési évben egy újabb felújításnak köszönhetően újult meg. Játékai az EU szabványnak megfelelőek, igyekszünk lehetőségeinkhez mérten folyamatosan fejleszteni.  Megfelelő nagyságú.  A füves, napos, árnyas részek aránya is kielégítő.
Az intézmény társadalmi kapcsolatai:
 • A szülők és óvodás gyermekeik a legfontosabb partnereink. A szülőkkel jó kapcsolatot alakítottunk ki. Minél több feladatba, közös tevékenységekbe szeretnénk őket még jobban bevonni. (pl.: gyűjtőmunka, különböző vásárok – Orsolya nap, adventi). Elsődleges feladatunk, hogy megbízzanak bennünk, együttműködjünk gyermekeik harmonikus fejlődése érdekében. A jó együttműködés feltételeinek tartjuk: az óvodai közösség és a nevelői minta szerepét, az óvoda kultúra közvetítő funkcióját és nyitottságát.
 • Jó a kapcsolatunk a tagóvodákkal, társintézményekkel és az általános iskolákkal. Az intézmények egymás közötti együttműködése továbbképzések, szakmai -, pedagógiai napok, bemutatók szervezésében teljesedik ki.
 • Munkakapcsolatban állunk a fenntartóval, a gyermekorvossal, védőnőkkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal.
 • A pedagógiai szakmai szolgáltató szervek közül, a Pedagógiai Szakszolgálattal, a Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs Szakértői Bizottsággal van szoros kapcsolatunk.
 • Fontosnak tartjuk a környék társintézményeivel, közművelődési intézményeivel, múzeumokkal, civil szervezetekkel való jó együttműködést is.
 

 

Óvodánk dolgozói

index

Óvodapedagógusaink

Gyuráczné Kiss Marietta tagóvoda - vezető
Cseh Laura
Dóka Krisztina
Papp Éva
Papp Orsolya
Rodler Ágota
Sipos - Lugossy Annamária
Tangl Klaudia
Zentai Zoltánné
colored-pencils-1506589

Nevelőmunkát segítőink

Pedagógiai asszisztensek:
Karcsics Nikoletta
Tancsicsné Éles Barbara

Dajkák:
Bruckner Helga
Holler Lászlóné
Málovits - Zentai Nikoletta
Némethné Kiss Zsanett
Zsuppán Dóra

Óvodatitkár:
Horváth Zoltánné
sand 1573326_1920

Egyéb segítőnk

Hollósi Gábor

Csoportjaink

Nemzeti-, óvodai ünnepek, rendezvények, programok

pumpkin-4454745

Ősz

Őszi ünnep
Takarítási világnap – Hulladékgyűjtő nap
Autómentes nap
Magyar népmese napja
Állatok világnapja
Én napom - Maci és Kisvakond csoport
(10.15 - 04.15)
Márton napi hagyományok
Egészségnevelési hét – Tök party
christmas-2947257

Tél

Adventi készülődés
Mikulás várás
Karácsonyi kézműves délután
Karácsonyváró délelőtt
Farsang
Farsang farka
spring-bird-2295431

Tavasz

Tavasz köszöntő – Március 15.
Víz világnapja
Nyílt napok
Húsvét
Föld napja
Anyák napja
Madarak és Fák napja
Gyermeknap
sunset-174276

Nyár

Évzáró
Nagyok búcsúja
Kirándulások
Játék, játék, játék

Állatvédelmi témahét 2022

 TeSétáltasd! és TeAdományozz!
kezdeményezés képekben

Ismerkedünk az állatokkal

Alapítvány

Galéria

Kapcsolat

Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde
Újvárosi Tagóvodája


OM azonosító: 036446
Tagóvoda - vezető: Gyuráczné Kiss Marietta
Nyitvatartás: 530 - 1630

9730 Kőszeg Deák Ferenc utca 2.