Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Minőség-ellenőrzés a közétkeztetésben

Stratégia és intézkedési terv a közétkeztetés minőségellenőrzésére,

a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének mérésére

 

A JustFood Kft. mint szolgáltató és Kőszeg Város Önkormányzata, mint megrendelő között 2016. november 15. napján létrejött szolgáltatási szerződésben vállalt közétkeztetés minőségellenőrzését az alábbi stratégia és intézkedési terv szerint végezzük:

1. Felmérjük a szolgáltatást igénybe vevők véleményét.

 • eszköze: az 1. melléklet szerinti kérdőív, óvodás gyermek esetén a 2. mellékletben szereplő kérdőív
 • kitöltetésre jogosultak/kötelezettek: az iskolák, óvodák dolgozói és diákjai, óvodás gyermek esetén: szülő, gondviselő
 •  gyakorisága: nevelési évenként két alkalommal (félévente egyszer)
 • a kitöltött kérdőívek továbbításáért felelős személy: intézményvezető
 • a továbbítás határideje: minden év januárjának utolsó munkanapjáig

2. Szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzést tartunk, amihez a szolgáltató havonta 10 db ebédjegyet biztosít, mely a Dr. Nagy László EGYMI konyháján 1-1 adag ott készült étel helyben fogyasztására jogosít ellenőrzés céljából.

 • eszköze: 3. melléklet szerinti vizsgálati lap
 • kitöltetésre jogosultak/kötelezettek: a képviselő-testület tagja, a hivatal dolgozója
 • gyakorisága: alkalmanként
 • a kitöltött kérdőívek továbbításáért felelős személy: az ellenőrzést végző személy
 • a továbbítás határideje: ellenőrzést követő egy héten belül, de legkésőbb január utolsó munkanapjáig

3. Minden Intézményben évente 2 alkalommal 1 hétig történik az ott tálalt ételek érzékszervi monitorozása, fotódokumentációval alátámasztva.

 •  eszköze: 3. melléklet szerinti vizsgálati lap
 • kitöltetésre jogosultak/kötelezettek: intézményvezető
 • gyakorisága: két alkalommal egy nevelési évben 1-1 hétig
 • a kitöltött kérdőívek továbbításáért felelős személy: intézményvezető
 • a továbbítás határideje: a vizsgált hetet követő hét első munkanapjáig, de legkésőbb minden év januárjának utolsó munkanapjáig

A kitöltött kérdőíveket a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályára kell a stratégia megfelelő pontjainál feltüntetett határidőn belül eljuttatni.

A minőségellenőrzés eredményéről a hivatal beszámol a képviselő-testületnek minden évben legkésőbb a márciusi testületi ülésen.