Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Étkezés

 Az óvodai étkeztetést a JustFood Kft. biztosítja.  A szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet is. Igazolást csak szakorvostól fogadhatunk el (Pl.:gasztroenterológus-, diabetológus-, allergológustól ). Az igazolásokat adott határidővel adják ki, ezért fontos, hogy ha az igazolás lejárt, a szülők időben gondoskodjanak a hosszabbításról, amennyiben továbbra is szükséges. Az igényeket a csoportban dolgozó óvodapedagógusoknál, illetve az óvodatitkárnál kell jelezni.
Napi térítési díj:
  •  Ft (tízórai - ebéd - uzsonna)
  • Ft (tízórai - ebéd)
A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei
 
Hogyan lehet igényelni az ingyenes gyermekétkeztetést?
  • Az igényléshez szükséges nyilatkozat kitöltésével.
  • A nyilatkozat átvehető a gyermekvédelmi felelőstől, illetve a csoportokban az óvodapedagógusoktól, illetve a honlapon is megtalálható ITT
  • A nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg semmilyen egyéb dokumentumot nem kell csatolni.
  • A kitöltéshez szükség esetén segítséget nyújtunk.
  • Az ingyenes gyermekétkeztetés az év során bármikor igényelhető.
Ki jogosult és milyen mértékű étkezési térítési díj-kedvezményre?
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) a) az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:
                 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
                 2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
                 3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
                4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező   legkisebb munkabér          személyi  jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének
meghatározott %-át,
                  5. vagy nevelésbe vették;
A 4. pontban meghatározott összeg számításánál –a kérelem benyújtásának időpontjában –közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
                  1) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
                  2) közös háztartásban élő:
                       18 éven aluli gyermeket
                       25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló     gyermeket,
                         életkortól függetlenül tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermeket,
                        kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek,
                        kivéve a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek.
                   3)  az 1. és2. pontba nem tartozó, a szülő vagy házastársa által eltartott egyéb rokont.
Ki igényelheti az ingyenes gyermekétkeztetést?
  • az óvodába járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő megigényli)
  • az óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja,
  • a nevelésbe vett, óvodába járó gyermek nevelőszülője.
Amennyiben bármilyen változás történik, azt az intézmény felé 15 napon belül jelezni kell!
A kedvezményre való jogosultságokról szóló igazolásokat –a kitöltött nyilatkozattal együtt –az óvodában kell leadni.
A jogosultság a kérelem benyújtását követő naptól él, ekkortól étkezhet ingyen a gyermek.
Ezúton hívjuk fel a kedves szülők figyelmét, hogy a nyilatkozatot büntetőjogi felelősségük tudatában kell megtenniük, illetve a Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat! Ellenkező esetben a 100%-os térítési díjat kell megfizetnie.